Tiến độ xây dựng Vũng Tàu Pearl 7/2021

Hình ảnh tổng thể
Hình ảnh tổng thể
Hình ảnh tổng thể Block Sapphire và Block Topaz
Đang thi công cốt thép sàn tầng 3 Block Sapphire và Block Topaz
Đang thi công cốt thép sàn tầng 3 Block Sapphire và Block Topaz
Đang thi công cột tầng 3 lên tầng 4 Block Sapphire và Block Topaz
Đang thi công cột tầng 3 lên tầng 4 Block Sapphire và Block Topaz
Hình ảnh tổng thể Block Ruby và Block Opal
Hình ảnh tổng thể Block Ruby và Block Opal
Đang thi công cốt thép sàn tầng 3 và thi công cột tầng 3 lên tầng 4 Block Ruby và Block Opal
Đang thi công cốt thép sàn tầng 3 Block Ruby và Block Opal
Đang thi công cột tầng 3 lên tầng 4 Block Ruby và Block Opal

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0902419996
DMCA.com Protection Status