Chưa đề nghị lên Chính phủ và các cấp có thẩm quyền xem xét, sáp nhập bất cứ một đơn vị hành chính cấp tỉnh nào. Đó là khẳng định từ Bộ Nội Vụ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cũng khẳng định tại họp báo cung cấp thông tin cho báo chí về các nội dung phục vụ kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV; tổng kết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 – 2021 diễn ra sáng 19/7.

Theo ông Nguyễn Duy Thăng, đây là một vấn đề quan trọng, cần được nghiên cứu thấu đáo, thận trọng, kỹ lưỡng trên cơ sở lý luận và thực tiễn.

sáp nhập tỉnh

Cũng theo đó Bộ Nội vụ đang tập trung nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn của đơn vị hành chính trên cơ sở tổng kết Nghị quyết số 1211/2016 và tổng kết thực tiễn việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 theo Nghị quyết số 653/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cần phải lấy ý kiến rộng rãi, qua nhiều vòng.

“Đây là nhiệm quan trọng buộc phải ưu tiên thực hiện nhằm tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, sửa đổi 1 số điều quy định về tiêu chuẩn và phân loại công ty hành chính cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh.Bộ Nội vụ đang tụ hội nghiên cứu, đề nghị với cấp mang thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn của công ty hành chính trên cơ sở tổng kết Nghị quyết số 1211/2016 và tổng kết thực tiễn việc gần xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong công đoạn 2019-2021 theo Nghị quyết số 653/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và phải buộc phải lấy ý kiến rộng rãi, qua nhiều vòng.

Tuy nhiên, dự thảo sửa đổi, bổ sung này mới chỉ là bước đầu, ngoài 2 tiêu chí thể tích trùng hợp và quy mô dân số còn 1 số vấn đề như vị trí địa chính trị, lịch sử, văn hóa, truyền thống và lối sống của cùng đồng dân cư, khía cạnh về an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền, quy hoạch vùng và quốc gia, đề nghị phát triển kinh tế, lối sống cùng đồng dân cư, …”, Thứ trưởng Bộ Nội vụ thông tin thêm. 

Do vậy, ông Thăng cho biết, vấn đề này rất cần buộc phải lấy quan điểm phổ biến của những bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương cũng như ý kiến của người dân để tổng hợp hầu hết thông tin làm cơ sở hoàn thiện dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 1211/2016 để sớm báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Trên cơ sở tiêu chuẩn của đơn vị hành chính được Ủy ban Thường vụ Quốc khóa XV thông qua, Bộ Nội vụ tiếp tục đề nghị đẩy mạnh việc thực hiện sắp xếp công ty hành chính cấp huyện, cấp xã trong quá trình 2022-2026 kết hợp với tiếp tục gần xếp thôn, tổ dân phố theo chủ trương của Đảng, quyết nghị của của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Chuẩn bị thận trọng

Căn cứ Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về việc “tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp những đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và nghiên cứu khai triển thực hành ở cấp tỉnh ưa thích có quy hoạch nói chung đơn vị hành chính những cấp”; Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và Nghị quyết số 50 ngày 20/5/2021 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ, Bộ Nội vụ với bổn phận nghiên cứu, xem xét, chuẩn bị xây dựng đề án thực hành thí nghiệm gần xếp doanh nghiệp hành chính cấp thức giấc theo đúng đường lối chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

“Như vậy, việc đề xuất thí nghiệm mới chỉ ở bước đầu của việc nghiên cứu, xem xét, hoàn thiện, bổ sung cơ sở pháp lý nhất là sửa đổi Nghị quyết 1211/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội”, ông Thăng nói.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ giảng giải thêm, đây là vấn đề hệ trọng, nhạy cảm, nên được chuẩn bị thận trọng, kỹ lưỡng, công phu và phải kiểm tra thúc đẩy nhiều chiều nhằm đảm bảo tính khả thi, phù hợp với quy hoạch nói chung quốc gia (hiện nay quy hoạch này chưa được cấp sở hữu thẩm quyền ban hành).

Ngoài ra việc này còn căn cứ vào điều kiện thực tiễn của từng địa phương bảo đảm thích hợp có diện tích tự nhiên, quy mô dân số, vị trí địa chính trị, lịch sử, văn hóa, truyền thông và lối sống của cộng đồng dân cử, yếu tố về an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền, quy hoạch vùng và quốc gia, yêu cầu vững mạnh kinh tế, lối sống cùng đồng dân cư,…trên ý thức bắt buộc bảo đảm mục đích ổn định và phát triển.

Vì vậy, buộc phải nên với đủ thời kì để khảo sát, nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện đề bán rất toàn diện, kỹ lưỡng, thận trọng, cụ thể và hợp lý. Theo đó, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo Chính phủ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định vào thời điểm thích hợp. 

Theo: vietnamnet.vn

Tham khảo căn hộ Biên Hòa: https://huynhminhkhoa.com/du-an/chcc/bien-hoa-universe-complex/

Tham khảo căn hộ Thuận An: https://huynhminhkhoa.com/du-an/chcc/lavita-thuan-an/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0902419996
DMCA.com Protection Status