Monthly Archives: Tháng Ba 2021

Kết quả kinh doanh bất động sản quý 4/2020

Bất động sản 2020 ghi nhận nhiều bất ổn thể hiện rõ qua những con số báo cáo kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Đa phần nằm “bất động”, chỉ một số doanh nghiệp là có những con số tương đối khả quan nhưng trong đó không ít là nguồn thu lợi khác […]

Call Now ButtonCall